Бусад хуудас

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМНЫ "БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫГ ХАМГААЛАХ, УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ДАСАН ЗОХИЦОХ II" №2016 67 054, 2018 68 272 ТӨСЛИЙН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖИД БАРИЛГЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМНЫ МОНГОЛЫН ХҮЛЭРТ ГАЗРЫГ УДИРДАХ, БЭЛЧЭЭРИЙН ЭКОСИСТЕМИЙН УЯН ХАТАН БАЙДАЛ,НҮҮДЭЛЧИН МАЛЧИДЫН АМЬЖИРГААГ САЙЖРУУЛАХ ТӨСЛИЙН Бодлого, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн сонгон шалгаруулж авна
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМНЫ МОНГОЛЫН ХҮЛЭРТ ГАЗРЫГ УДИРДАХ, БЭЛЧЭЭРИЙН ЭКОСИСТЕМИЙН УЯН ХАТАН БАЙДАЛ,НҮҮДЭЛЧИН МАЛЧИДЫН АМЬЖИРГААГ САЙЖРУУЛАХ ТӨСЛИЙН  Газрын зураг, хяналтын мэргэжилтэн сонгон шалгаруулж авна