Одоогоор Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны зардлаар гадаад улсад оюутан суралцуулаагүй байна. 2023.04.20