Хавсралт
Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай 2022-02-07
Мод тарих үндэсний өдөр зарлах тухай 2010-04-14
Журам батлах тухай /Төрийн тахилгатай уул, овооны тэнгэрийг тайх тахилгын ёслолын журам/ 2009-07-07
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Төрийн тахилгатай уул, овооны тэнгэрийг тайх тахилгын ёслолын журам/ 2009-07-07
Суварга хайрхан уул, Хан хөхий уул, Сутай хайрхан уулыг төрийн тахилгатай болгох тухай 2007-07-26
“Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг зохион байгуулж байх тухай 2007-05-24
Богд хан хайрхан уул, Хан Хэнтий уул, Отгонтэнгэр уулыг тайх уламжлалыг сэргээх санаачилгыг дэмжих тухай 1995-05-16
Байгаль орчноо ариусган дээдлэх санаачилгыг дэмжих тухай 1991-05-25

Төрөл