Хавсралт
Хяналт шалгалтад хамрагдах объектын жагсаалт батлах тухай, 2024.01.16 А/26 2024-01-16
"Байгаль орчны тэргүүний нөхөн сэргээгч" аж ахуйн нэгж шалгаруулах журам, 2023.10.19, А561 2023-11-07
Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт хяналт, шалгалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулахад ашиглах "СМАРТ" программын гарын авлагын арга зүй батлах тухай, 2023.06.23 А/219 2023-09-04
Байгалийн ургамал түүж бэлтгэх дээд хэмжээ тогтоох тухай, 2023.07.05 А/237 2023-07-05
Аймгуудад тусгай зориулалтаар агнах, амьтны тоо хэмжээ, хуваарь /Хуваарь батлах тухай, 2023.06.22, А/215/ 2023-06-23
Тусгай зориулалтаар 2023 онд барих загасны болон бариад тавих Тул загасны тоо хэмжээг батлах тухай, 2023.05.31, А/182 2023-06-13
Үндэсний зохицуулагч нарыг шинэчлэн томилох тухай, 2023.05.04, А/145 2023-05-25
Хяналт шалгалтад хамрагдах объектын жагсаалт батлах тухай 2023-04-12
2023.03.17-ны А/70 тушаал "Бугын эвэр түүж бэлтгэхийг түр хугацаагаар хориглох тухай" 2023-03-20
2022.02.28 А49 - Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний тухай 2022-03-01

Төрөл