ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

Төрийн нарийн бичгийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Сүхбаатарын Цогтгэрэл

  1. 2005-2008 онд Шударга бус өрсөлдөөнийг хянан зохицуулах газрын Хуулийн хэлтэст Мэргэжилтэн, Улсын байцаагч

  2. 2008-2012 онд Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын Хууль, хяналт зохицуулалтын газарт Ахлах мэргэжилтэн, Улсын ахлах байцаагч 

  3. 2012-2013 онд Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын Хууль, хяналт зохицуулалтын газарт Газрын дарга 

  4. 2015-2016 онд “Эрдэнэс таван толгой” ХК Хуулийн хэлтэст Хэлтсийн дарга 

  5. 2016-2022 онд Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газарт Орон тооны гишүүн, дэд дарга 

  6. 2022-2023 онд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Хуулийн хэлтэст Хэлтсийн дарга 

  7. 2023 он Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга

  8. 2024 он Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга