Бусад хуудас

Конвенцийн тухай танилцуулга

2022.02.06

Конвенцийн тухай танилцуулга

Монгол улс 1992 онд баталсан ардчилсан үндсэн хуулиараа Монгол улсын иргэн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах эрхтэй гэж заасан байдаг.

Дэлгэрэнгүй