БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМНЫ МОНГОЛЫН ХҮЛЭРТ ГАЗРЫГ УДИРДАХ, БЭЛЧЭЭРИЙН ЭКОСИСТЕМИЙН УЯН ХАТАН БАЙДАЛ,НҮҮДЭЛЧИН МАЛЧИДЫН АМЬЖИРГААГ САЙЖРУУЛАХ ТӨСЛИЙН

Газрын зураг, хяналтын мэргэжилтэн сонгон шалгаруулж авна

Огноо: 2024 оны 03 дугаар сарын  14-ний өдөр

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2016 оны 176 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Гадаадын тусламж авах, зарцуулах, удирдах, бүртгэх, тайлагнах журам”-ын 9.1.6 дахь заалт, НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөрийн хүрээнд байгуулсан хамтын ажиллагааны гэрээг тус тус үндэслэн

Даян дэлхийн байгаль орчны сангийн санхүүжилтээр НҮБ-ын “Монгол орны хүлэрт газрыг удирдах, бэлчээрийн экосистем, нүүдлийн малчдын амьжиргааны дасан зохицох чадварыг нэмэгдүүлэх” төслийн Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн Газрын зураг, хяналтын мэргэжилтэн сонгон шалгаруулж авна.

 Ажлын цар хүрээ:

·        Сонгогдсон төслийн талбайн хүлэрт хөрсний ус судлалын судалгааг ширээний компьютер дээр авч үзэх

·        Усны сав газрын түвшинд хүлэрт газрыг удирдах дэлхийн шилдэг туршлагыг нэвтрүүлэх;

·        Хүлэрт газрын экосистемийн үйл ажиллагаа, үйлчилгээтэй холбоотой одоо байгаа менежментийн төлөвлөгөөн дэх цоорхойг тодорхойлох

·        Усны сав газрын менежментийн төлөвлөгөөний дагуу хүлэрт газрыг хамгаалах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг тодорхойлж, эрэмбэлэх, боловсруулах

·        Хүлэрт газрыг хамгаалах орон нутгийн болон бүс нутгийн усны менежментийн төлөвлөгөөг хянаж шинэчлэх

·        Төслийн зохицуулагчаас өгсөн бусад үүрэг даалгаварыг хэрэгжүүлэх, төслийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд оролцох бусад шаардлагатай ажил үйлчилгээг гүйцэтгэх;

·        Бусад

Шаардлагатай мэргэжил, ур чадвар, туршлага:

  • Хүрээлэн буй орчны инженерийн чиглэлээр бакалаврын зэрэгтэй байх;

·        Монгол Улсын Засгийн газрын хамтын ажиллагааны хүрээнд хэрэгжиж буй Олон улсын төсөл хөтөлбөрт 3-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх;

·        экосистемийн үйл ажиллагаа, үйлчилгээтэй холбоотой менежмент, усны сав газрын менежментийн, усны менежментийн энэ чиглэлээр 3-аас доошгүй жил ажиллсан байх

 

  • Монгол Улсын Засгийн газрын хууль тогтоомж, бусад олон улсын байгууллагын бодлого, удирдамж, журмын талаархи ойлголт, мэдлэгтэй байх;
  • Компьютерийн маш сайн чадвартай, интернет болон дотоод сүлжээ, компьютер технологийн чадвар эзэмшсэн байх, MS Office (Word, Excel, Publisher гэх мэт);
  • Ажлаа төлөвлөж, зохион байгуулах, өндөр бүтээмжтэй ажиллах чадвар;
  • Англи хэл яриа, бичгийн харилцааны чадавхи, бичиг баримт боловсруулах чадвартай байх;
  • Багаар ажиллах болон ажлын ачаалал даах чадвартай байх;
  • Байнга хөгжих эрмэлзлэл.

 

Сонирхсон нэр дэвшигчид дараахь баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

·        CV (төрийн албан хаагчийн анкет хэлбэрийг ашиглана уу)

·        Бүх диплом, гэрчилгээний хуулбар (Нотариатаар батлуулсан)

·        Өмнө нь гүйцэтгэж байсан ижил төрлийн ажлын талаар 2- с доошгүй тодорхойлолт (англи хэл дээр)

 

Анхаарах зүйлс:

Дээрх ажлын байрны тодорхойлолт, тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх материалын мэдээллийг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны http://www.mne.gov.mn/ цахим хуудас, Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн http://www.baccp.mn/index.php/mn цахим хуудаснаас авна уу. Мөн тодруулга шаардлагатай бол batmunkh4498@gmail.com, gongorsurenkhbayar@gmail.com мэйл хаяг, 88889568 утсаар холбогдоно уу.

·        Бүрэн бус материалыг шалгаруулалтанд оруулахгүй.

·        Ирүүлсэн материалыг эргүүлэн олгохгүй.

Сонгон шалгаруулалтад орох хүсэлтэй иргэд шаардлагатай холбогдох материалуудыг бүрдүүлж БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМ болон batmunkh4498@gmail.com, gongorsurenkhbayar@gmail.com Утас 90374457 88889568 2024 оны  03 дугаар сарын 21-ний өдрийн 10.00 цагаас  өмнө хүргүүлнэ үү.

Зөвхөн хураангуй жагсаалтад орсон нэр дэвшигчидтэй холбоо барьж, (i) сонгон шалгаруулах ажлын хэсэгтэй ярилцлага хийх, (ii) ярилцлагын үеэр ажлын туршлага, диплом, гэрчилгээний эх хувийг өгөх шаардлагатай.

Холбогдох хаяг:

Утас: 90374457 88889568

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 4-р хороо, Арцатын 624, Байгаль орчны шинжилгээ, судалгааны төв УТҮГ-ын байр

 

Бусад хуудас

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМНЫ "БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫГ ХАМГААЛАХ, УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ДАСАН ЗОХИЦОХ II" №2016 67 054, 2018 68 272 ТӨСЛИЙН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖИД БАРИЛГЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМНЫ МОНГОЛЫН ХҮЛЭРТ ГАЗРЫГ УДИРДАХ, БЭЛЧЭЭРИЙН ЭКОСИСТЕМИЙН УЯН ХАТАН БАЙДАЛ,НҮҮДЭЛЧИН МАЛЧИДЫН АМЬЖИРГААГ САЙЖРУУЛАХ ТӨСЛИЙН Бодлого, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн сонгон шалгаруулж авна