"УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ БА ЖЕНДЕРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДАЛ" СЭДВИЙН ХҮРЭЭНД ОЛОН НИЙТИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА.

2023.02.15

НҮБХХ-ийн "Монгол орны хөдөөгийн иргэдийн уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чадамж болон эрсдэлийн менежментийг боловсронгуй болгох нь” (АДАПТ) төслийн зүгээс "Уур амьсгалын өөрчлөлт ба жендэрийн эрх тэгш байдал" сэдвийн хүрээнд багц сургалт, түүхий эдийн өртгийн сүлжээг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх түүнд малчин эмэгтэйчүүдийн үүргийг нэмэгдүүлэх болон малчдын байгууллагуудыг түшиглэн жендэрийн хэвшмэл ойлголтыг арилгах олон нийтийн арга хэмжээг 4 аймагт зохион байгуулах" зөвлөх үйлчилгээнд үнийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна

 

 Хугацаа: 02:00 цаг, 2023 оны 2-р сарын 27 /Нью-Йорк цаг/