Мэдээ мэдээлэл

БНСУ-ЫН JTBS ТЕЛЕВИЗ, НУНМИН СОНИНЫ СЭТГҮҮЛЧ, ЗУРАГЛААЧИД МОНГОЛ ОРНЫ УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ СУРВАЛЖИЛГА БЭЛТГЭВ

2023.04.10

БНСУ-ЫН JTBS ТЕЛЕВИЗ, НУНМИН СОНИНЫ СЭТГҮҮЛЧ, ЗУРАГЛААЧИД МОНГОЛ ОРНЫ УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ СУРВАЛЖИЛГА БЭЛТГЭВ

БНСУ-ЫН JTBS ТЕЛЕВИЗ, НУНМИН СОНИНЫ СЭТГҮҮЛЧ, ЗУРАГЛААЧИД МОНГОЛ ОРНЫ УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ СУРВАЛЖИЛГА БЭЛТГЭВ

Дэлгэрэнгүй