Нээлттэй ажлын байрны зар

2024.01.28

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМНЫ "БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫГ ХАМГААЛАХ, УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ДАСАН ЗОХИЦОХ II" №2016 67 054, 2018 68 272 ТӨСЛИЙН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖИД СУРГАЛТ СУДАЛГАА, ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ, ХУУЛИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

 

Огноо: 2024 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр

 

Монгол Улсын Засгийн газар, ХБНГУ-ын Засгийн газрын санхүүгийн хамтын ажиллагааны хүрээнд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Сэргээн босголт зээлийн банк (KfW)-аар дамжуулан "Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох" төслийн 2 ба 3 дугаар үе шатыг хэрэгжүүлж байна.

Энэхүү төсөл нь Монгол Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн (ТХГН) менежментийг сайжруулах, биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, орчны бүсийн иргэдийн амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэхэд чиглэгдэнэ.

Тус төслийн Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид Сургалт судалгаа, хэвлэл мэдээлэл, хуулийн асуудал хариуцсан ажилтан сонгон шалгаруулж, ажиллуулах хэрэгцээ шаардлагатай байгаа болно.

Ерөнхий шаардлага:

Монгол Улсын хууль, олон улсын гэрээ конвенц, ХБНГУ болон Монгол Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр, Тусгай гэрээний дагуу төслийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэн ажиллана.

А. Ажлын цар хүрээ

(i)         Монгол Улсын хууль, олон улсын гэрээ, конвенц, ХБНГУ болон Монгол Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн дагуу  төслийн үндсэн бичиг баримт, логик хүрээнд үндэслэн төслийн бүхий л үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх талаар аливаа шийдвэрийг хууль журамд нийцүүлэн гаргуулах, шийдвэрлүүлэх;

(ii)        Төслийн хүрээнд байгуулагдаж буй гэрээ, төслийн дотоод үйл ажиллагаатай холбоотой гэрээ, төсөл хэрэгжүүлэгч нэгжийн ажилтнуудын хөлсөөр ажиллах гэрээг байгуулах ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх;

(iii)       Төслийн хүрээнд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Сангийн яам болон холбогдох байгууллагатай холбоотой баримт бичиг, хууль, эрх зүйн зохицуулалт шаардсан албан бичгүүдийг боловсруулах, хянах, албажуулах, батлуулах;

(iv)       Тусгай хамгаалалттай газрууд болон орчны бүсийн сургалтын хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох чиглэлээр сургалт хариуцсан ажилтнуудтай хамтран ажиллах, төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжилтийг хангах;

(v)        Төслийн хүрээнд улсын Тусгай хамгаалалттай газар нутаг, тэдгээрийн орчны бүсэд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтуудын өмчлөл, эзэмшилт, ашиглалтын нөхцлүүдийг холбогдох хууль, тогтоомжуудын дагуу тодорхойлох, гэрээгээр өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, хариуцуулах асуудлыг хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулах, баталгаажуулах, ашиглалт, эзэмшилт, өмчлөлийг сайжруулах талаар мониторинг судалгаа хийж, сургалт зохион байгуулах;

(vi)       Төслийн үйл ажиллагаа, бодлого, хэрэгжилтийн талаарх үйл явдлын мэдээ, сурвалжилга, ярилцлага, нийтлэлийг англи, монгол хэл дээр бэлтгэж, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан олон нийтэд түгээх ажлыг зохион байгуулах;

(vii)      Төслийн ерөнхий менежмент, бусад үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулахад өөрийн зүгээс шаардлагатай хувь нэмрийг оруулах, ТХН-ийн зохицуулагч, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь чанартай гүйцэтгэх; 

Б. Ур чадвар болон туршлагад тавигдах шаардлага

Ажил горилогч нь дор дурдсан шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

  • Бизнесийн удирдлага, эсхүл эрх зүйч мэргэжлээр магистрын зэрэгтэй байх;
  • Дээрх чиглэлүүдийн аль нэгнээр 5-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх, Олон улсын төсөл хөтөлбөрт дээрх чиглэлээр 2-оос доошгүй жил тогтвор суурьшилтай ажилласан бол давуу тал болно;
  • Монгол хэлний ярианы болон бичгийн өндөр чадвартай, англи хэлний ахисан түвшний мэдлэгтэй байх;
  • Компьютерын  чадвартай, интернэт болон дотоод сүлжээ, компьютер технологийн чадвар эзэмшсэн байх, MS Office (Word, Excel, Publisher гэх мэт);
  • Багаар ажиллах, аливаа асуудлыг хамтран зохион байгуулах, богино хугацаанд зөв шийдвэр гаргах чадвартай байх;
  • Хэл ярианы болон бичиг баримт боловсруулах (гар бичмэл, нэр томьёо, товчлол тэмдэглэгээг ойлгож тайлах, бичиж боловсруулах, албан бичгийг архивлах, бусдыг сонсох, харилцааны соёлтойгоор хамтран ажиллах  г.м) чадвартай байх;
  • Хөдөө орон нутагт ажиллах, ажлын ачаалал даах чадвартай байх.

В. Сонирхсон нэр дэвшигчид дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

·         Шалгаруулалтанд оролцохыг хүссэн захидал;

·         CV (англи хэл дээр) болон төрийн албан хаагчийн анкет (монгол хэл дээр);

·         Диплом, гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар батлуулсан);

·         Англи хэлний мэдлэгийг баталсан шалгалтын гэрчилгээ;

·         Өмнө нь гүйцэтгэж байсан ижил төрлийн ажлын талаар 2-оос доошгүй албан ёсны тодорхойлолт. Үүнд: мэргэжлийн түвшин, ажил үүргийн гүйцэтгэлийн чанар, зан авир, хүмүүжлийн талаар тодорхой тусгасан байх шаардлагатай болно.

 

Сонгон шалгаруулалтад орох хүсэлтэй иргэд шаардлагатай холбогдох материалуудыг бүрдүүлж, “Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох II” төслийн албан өрөөнд (Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3 дугаар хороо, Б.Шаравын гудамж 6, “Хан-Уул” цамхаг, 12 давхар 1201 тоот) 2024 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн 12.30 цагаас өмнө хүргүүлнэ үү.

 

Дээрх ажлын байрны тодорхойлолт, тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх материалын талаар тодруулга шаардлагатай бол Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн 80112448 дугаартай утсаар холбогдоно уу.

Анхаарах зүйлс:

·         Бүрэн бус материалыг шалгаруулалтад оруулахгүй.

·         Ирүүлсэн материалыг эргүүлэн олгохгүй.

·         Зөвхөн хураангуй жагсаалтад орсон нэр дэвшигчидтэй холбоо барьж, (i) сонгон шалгаруулах ажлын хэсэгтэй ярилцлага хийх, (ii) ярилцлагын үеэр ажлын туршлага, диплом, гэрчилгээний эх хувийг авчрах шаардлагатай.