Нээлттэй ажлын байрны зар

2024.01.09

Уур амьсгалын ногоон сангийн санхүүжилтээр Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам (БОАЖЯ), Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам (ХХААХҮЯ), Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөр (НҮБХХ)-ийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Монгол орны хөдөөгийн иргэдийн уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чадамж болон эрсдэлийн менежментийг боловсронгуй болгох нь” (товчоор АДАПТ) төсөл нь

1.Хөдөө аж ахуй, мал аж ахуйн асуудал хариуцсан техникийн мэргэжилтэн

2. Хамгаалалт, жендер хариуцсан ажилтан

3. Төслийн Ховд аймгийн орон нутгийн нэгжийн захиргааны ажилтны ажлын байр зарлаж байна