• Home
  • Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээлэл
Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээлэл

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яаманд ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ, 2023 оны 1 дүгээр улирал, ҮЗЭХ/ТАТАХ