Баримт бичиг

Чуулганы тухай | Хөтөлбөр | Холбогдох материал | Салбар хуралдаан | Холбоо барих | Шууд дамжуулалт


 1. Б.Бат-Эрдэнэ, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, "Усны салбарын тулгамдсан асуудлууд" 
 2. М.Ганхүлэг, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн дэд сайд, "Хөдөө аж ахуйн ус хангамжийн бодлого, практик шийдэл"
 3. Ц.Даваасүрэн, Барилга, хот байгуулалтын сайд, "Ус ба тогтвортой хөгжил"
 4. Б.Хонгорзул, Б.Чулуунчимэг, Б.Бат-Эрдэнэ, ШУТИС-ийн оюутнууд, "Барилгын дээврийн цас, борооны ус зайлуулах системд тулгамдаж буй асуудлууд, шийдэл"
 5. Э.Энхгэрэл, Монголын мянганы сорилтын сангийн гүйцэтгэх захирал, "Мянганы сорилтын II компакт гэрээ, УБ хотын нийт ус хангамжийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөр" 
 6. Д.Чандмань, Монголын байгаль орчны иргэний зөвлөлийн эрдэмтдийн зөвлөлийн гишүүн, "Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газрын хамгаалалт ба уул уурхай"

"Газрын доорх усны нөөц ба тулгамдсан асуудлууд" нэгдүгээр салбар хуралдааны илтгэлүүд

 1. Я.Болдбаатар, Усны газрын дарга 
 2. Н.Буянхишиг
 3. Б.Шихтулга, "Эрдэнэдрийлинг" ХХК, Монгол улсын зөвлөх инженер
 4. Б.Аюурзана, ШУТИС, Бархилга архитектурын сургуулийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга
 5. С.Чинзориг, ШУА-ийн Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэнгийн Усны нөөц, Ус ашиглалтын салбарын дарга
 6. С.Отгонбаатар, Гидрогеологи, Усны удирдлагын мэргэжилтэн

“Гадаргын усны нөөц ба тулгамдсан асуудлууд” сэдэвт салбар  II хуралдааны илтгэлүүд

 1. Д.Оюунбаатар, Г.Даваа, Гадаргын усны тулгамдсан асуудлууд
 2. Н.Насанбаяр, Говийн бүс нутгийн ус хангамж нэмэгдүүлэх судалгаа
 3. Ч.Жавзан, Монгол орны гадаргын усны чанарыг үнэлэх асуудал
 4. А.Дашцэрэн, Монгол орны цэвдгийн төлөв байдал, усны эргэлтэд үзүүлэх нөлөө
 5. Д.Баасандорж, Усны нөөцийг бохирдлоос хамгаалж, усыг дахин ашиглах технологи-инноваци
 6. Г.Даваа, Гадаргын усны тулгамдсан асуудлууд
 7. Усны эрчим ХХК, Барихаар санал болгож буй өндөр түрэлтийн УЦС-ууд

"Усны салбарын эрх зүйн орчин ба тулгамдсан асуудлууд" сэдэвт салбар III хуралдааны илтгэлүүд

 1. Д.Хэрлэнчимэг, Усны салбарын хууль, эрх зүйн орчин
 2. З.Батбаяр, Усны эрх зүйн орчин ба олон улсын дэвшилтэт арга, аргачлал
 3. М.Энхмэнд, Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл
 4. Ц.Уранчимэг, Усны салбарын хүний нөөцийн асуудал
 5. Г.Дашдэмбэрэл, Иргэний нийгмийн байгууллагын оролцоо, төрийн байгууллагын хамтын ажиллагааны туршлага