• Нүүр
  • Албан тушаалын тодорхойлолт
Албан тушаалын тодорхойлолт

Албан тушаалын тодорхойлолт

Байгууллагын нэр Албан тушаал Татах
Богдхан уулын дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргаа Хамгаалалтын захиргааны дарга Албан тушаалын тодорхойлолттой энд дарж  танилцах
Говь гурвансайханы байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаа Хамгаалалтын захиргааны дарга Албан тушаалын тодорхойлолттой энд дарж  танилцах
Монгол элсний улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа Хамгаалалтын захиргааны дарга Албан тушаалын тодорхойлолттой энд дарж  танилцах
Нөмрөгийн дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргаа Хамгаалалтын захиргааны дарга Албан тушаалын тодорхойлолттой энд дарж  танилцах
Хөвсгөл нуур-Эгийн голын сав газрын захиргаа Сав газрын захиргааны дарга Албан тушаалын тодорхойлолттой энд дарж  танилцах
Харнуур-Ховд голын сав газрын захиргаа Сав газрын захиргааны дарга Албан тушаалын тодорхойлолттой энд дарж  танилцах