Татах
2022.02.28 А49 - Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний тухай Сайдын тушаалууд 2022-03-01 Татах
2022 онд ойгоос бэлтгэх модны дээд хязгаар батлах тухай А/217 Сайдын тушаалууд 2021-08-10 Татах
Байгалийн ургамал ашиглах дээд хэмжээ тогтоох тухай А/136 Сайдын тушаалууд 2021-06-10 Татах
Ой, хээрийн түймрээс урьдчилсан сэргийлэх, хамгаалах ажлыг эрчимжүүлэх тухай А/76 Сайдын тушаалууд 2021-03-09 Татах
Тусгай хамгаалалтай газар нутгийн менежментийн төлөвлөгөөний арга зүй батлах тухай А/16 Сайдын тушаалууд 2021-01-22 Татах
Тусгай хамгаалалтай газар нутгийн менежментийн төлөвлөгөөний арга зүй батлах тухай" А/16 - Тусгай хамгаалалтай газар нутгийн менежментийн төлөвлөгөөний арга зүй Сайдын тушаалууд 2021-01-22 Татах
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, аж ахуй нэгж, байгууллагуудад БОАЖСайдын “Нөхөн сэргээлтийн ажлыг эрчимжүүлэх тухай” 01/190 тоот албан бичиг Сайдын тушаалууд 2021-01-19 Татах
Монгол улсын шадар сайд, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд нарын хамтарсан тушаал Сайдын тушаалууд 2020-12-30 Татах
Байгаль орчны аудитын мэргэжлийн зөвлөлийн ажиллах журам Сайдын тушаалууд 2020-11-04 Татах
Хуш модны самар бэлтгэх тухай Сайдын тушаалууд 2020-08-27 Татах
Төрөл