Download
2022.02.28 А49 - Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний тухай Сайдын тушаалууд 2022-03-01 Download
Сайдын тушаал Сайдын тушаалууд 2021-08-10 Download
Сайдын тушаал А/76 Сайдын тушаалууд 2021-06-10 Download
Сайдын тушаал А/76 Сайдын тушаалууд 2021-03-09 Download
Сайдын тушаал А/16 Менежментийн төлөвлөтийн арга зүйг батлах тухай Сайдын тушаалууд 2021-01-22 Download
Тусгай хамгаалалтай газар нутгийн менежментийн төлөвлөгөөний арга зүй батлах тухай" А/16 Тусгай хамгаалалтай газар нутгийн менежментийн төлөвлөгөөний арга зүй Сайдын тушаалууд 2021-01-22 Download
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, аж ахуй нэгж, байгууллагуудад БОАЖСайдын 2021.01.19-ний өдрийн “Нөхөн сэргээлтийн ажлыг эрчимжүүлэх тухай” 01/190 тоот албан бичиг Сайдын тушаалууд 2021-01-19 Download
Монгол улсын шадар сайд, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд нарын хамтарсан тушаал Сайдын тушаалууд 2020-12-30 Download
Байгаль орчны аудитын мэргэжлийн зөвлөлийн ажиллах журам Сайдын тушаалууд 2020-11-04 Download
Хуш модны самар бэлтгэх тухай Сайдын тушаалууд 2020-08-27 Download