Download
Хяналт шалгалтад хамрагдах объектын жагсаалт батлах тухай,,, Сайдын тушаалууд 2024-01-16 Download
"Байгаль орчны тэргүүний нөхөн сэргээгч" аж ахуйн нэгж шалгаруулах журам, 2023.10.19, А561 Дүрэм журам 2023-11-07 Download
Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт хяналт, шалгалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулахад ашиглах "СМАРТ" программын гарын авлагын арга зүй батлах тухай, 2023.06.23 А/219 Сайдын тушаалууд 2023-09-04 Download
Байгалийн ургамал түүж бэлтгэх дээд хэмжээ тогтоох тухай, 2023.07.05 А/237 Сайдын тушаалууд 2023-07-05 Download
Хуваарь батлах тухай, 2023.06.22, А/215 Сайдын тушаалууд 2023-06-23 Download
Тусгай зориулалтаар 2023 онд барих загасны болон бариад тавих Тул загасны тоо хэмжээг батлах тухай, 2023.05.31, А/182 Сайдын тушаалууд 2023-06-13 Download
Үндэсний зохицуулагч нарыг шинэчлэн томилох тухай, 2023.05.04, А/145 Сайдын тушаалууд 2023-05-25 Download
Хяналт шалгалтад хамрагдах объектын жагсаалт батлах тухай Сайдын тушаалууд 2023-04-12 Download
БОАЖ-ын сайдын 2023 оны А/70 тушаал "Бугын эвэр түүж бэлтгэхийг түр хугацаагаар хориглох тухай" Сайдын тушаалууд 2023-03-20 Download
2022.02.28 А49 - Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний тухай Сайдын тушаалууд 2022-03-01 Download