Татах
БОАЖ-ын сайдын Экологи-эдийн засгийн үнэлгээ батлах тухай 2022 оны А/603 дугаар тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тушаалын төсөлд oyungerel@met.gov.mn хаягаар саналаа ирүүлнэ үү. Эрхзүйн акт төсөл 2023-11-15 Татах
Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2-т заасны дагуу Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын хамтарсан тушаалаар батлагддаг “Химийн хорт болон аюултай бодис хадгалах, ашиглах, устгах журам”-ыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул уг журмын төсөлд санал авч байна. ЖИЧ: Холбоотой саналаа БОАЖЯ-ны Хүрээлэн буй орчны бодлого, зохицууулалтын газарт болон tsbatjargal@met.gov.mn, tsbatjargal@yahoo.com хаягаар ирүүлнэ үү. Холбоо барих утас: 51-266426 Эрхзүйн акт төсөл 2023-10-24 Татах
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд санал авч байна. Та бүхэн саналаа Байгаль орчны үнэлгээ аудитын хэлтсийн шинжээч Ө.Мөнхбаярт ирүүлнэ үү. Холбогдох утас: 51-263532, И-мэйл хаяг: munkhbayar@met.gov.mn Эрхзүйн акт төсөл 2023-10-23 Татах
Генетик нөөцийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.4-т “Генийн сангийн хадгалалтын стандартыг төрийн захиргааны төв байгууллага боловсруулж, эрх бүхий байгууллагаар батлуулна.” гэж заасны дагуу энэхүү стандартын төслийг боловсрууллаа. Тус стандартыг батлуулснаар амьтан, ургамал, бичил биетнээс гаралтай амьд бие, эрхтэн, эд, эс, өсгөвөр, удамшлын материалын биет болон тоон өгөгдлийн сан хөмрөгийг хадгалахад тавих ерөнхий шаардлагыг тодорхойлох боломж бүрдэх юм. Та бүхэн стандартын төсөлтэй танилцан тус яамны Байгалийн нөөцийн бодлого зохицуулалтын газрын мэргэжилтэн П.Сайнбилэгтэй /sainbileg@met.gov.mn, 51-264447/ утсаар холбогдон саналаа өгнө үү. Эрхзүйн акт төсөл 2023-10-18 Татах
Аялал жуулчлалын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.4 дэх хэсэгт заасан “Жуулчны хөтөч-тайлбарлагчид үнэмлэх олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох болон мэргэжлийн ур чадварын зэрэглэл тогтоох журам”-ыг аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батлана гэж заасны дагуу журмын төсөлд санал авч байна. Та бүхэн саналаа АЖБЗГ-ийн n.bolormaa@met.gov.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү. (утас: 51-267010) Эрхзүйн акт төсөл 2023-10-06 Татах
Аялал жуулчлалын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1.12 дахь хэсэгт заасан “Тусгай сонирхлын аялал жуулчлалын үйл ажиллагааг зохицуулах журам”-ыг батлах” гэж заасны дагуу журмын төсөлд санал авч байна. Та бүхэн саналаа АЖБЗГ-ийн n.bolormaa@met.gov.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү. (утас: 51-267010) Эрхзүйн акт төсөл 2023-10-06 Татах
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн хамтран “Улаанбаатар хотын хөрсний чанарыг сайжруулах бүс тогтоож, дагаж мөрдөх журам”-ын төслийг боловсруулан журмын төсөлд санал авч байна. Холбогдох саналыг БОАЖЯ-ны Хүрээлэн буй орчны бодлого зохицуулалтын газарт болон nyamsuren@met.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Холбоо барих дугаар: 51266426. Эрхзүйн акт төсөл 2023-09-04 Татах
Химийн хорт болон аюултай бодисыг экспортлох, импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэ болон үйлдвэрлэх, худалдах журмыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын тушаалаар шинэчлэн батлахаар ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж байгаа тул журмын төсөлд санал авч байна. • ЖИЧ: Холбоотой саналаа БОАЖЯ-ны Хүрээлэн буй орчны бодлого зохицуулалтын газарт болон tsbatjargal@met.gov.mn, tsbatjargal@yahoo.com хаягаар ирүүлнэ үү. Холбоо барих утас: 51-266426 Эрхзүйн акт төсөл 2023-06-06 Татах
“Ойн дагалт баялгийг хамгаалах, зохистой ашиглах журам”-ын төсөлд саналаа өгнө үү. Холбогдох утас Д.Жагдаг 99710996, Р.Ганбат 88823829 Эрхзүйн акт төсөл 2023-04-13 Татах
Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөлд саналаа өгнө үү. Саналаа Байгалийн нөөцийн газрын мэргэжилтэн Т.Даваанямд ирүүлнэ үү. Холбогдох утас: 264447 Имэйл: davaanyam@met.gov.mn Эрхзүйн акт төсөл 2023-04-13 Татах
Төрөл