Download
Жуулчны баазын гарын авлага Гарын авлага 2023-02-07 Download
Аялал жуулчлалыг сэргээх стратеги төлөвлөгөө, инбаунд аялал жуулчлал 2022-2024 Аялал жуулчлалын салбарын судалгаа, тайлан 2023-01-17 Download
Аялал жуулчлалын тогтвортой хөгжлийн талаарх бодит мэдээ мэдээлэл тоо баримтыг цуглуулж, нөхцөл байдлыг нэгтгэн дүгнэх судалгааны эцсийн тайлан Аялал жуулчлалын салбарын судалгаа, тайлан 2023-01-17 Download
Маршрут тус бүрийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх бодлого (төсөл) Аялал жуулчлалын салбарын судалгаа, тайлан 2023-01-17 Download
Type