Мэдээ мэдээлэл
 • ТОГТВОРТОЙ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛГООР “МЭЛХИЙ ХАД”-ЫГ ТҮШИГЛЭСЭН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЦОГЦОЛБОР БАЙГУУЛАХ ТӨСЛИЙН САНАЛ ИРҮҮЛЭХИЙГ УРЬЖ БАЙНА
 • ТОГТВОРТОЙ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛГООР “МЭЛХИЙ ХАД”-ЫГ ТҮШИГЛЭСЭН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЦОГЦОЛБОР БАЙГУУЛАХ ТӨСЛИЙН САНАЛ ИРҮҮЛЭХИЙГ УРЬЖ БАЙНА
  ТОГТВОРТОЙ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛГООР “МЭЛХИЙ ХАД”-ЫГ ТҮШИГЛЭСЭН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЦОГЦОЛБОР БАЙГУУЛАХ ТӨСЛИЙН САНАЛ ИРҮҮЛЭХИЙГ УРЬЖ БАЙНА
   

  Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 1-д “Дархан цаазат газрын болон байгалийн цогцолборт газрын хязгаарлалтын бүс, байгалийн нөөц газар, дурсгалт газраас Монгол Улсын иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад тодорхой зориулалт, хугацаа, болзолтойгоор байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй арга, хэлбэрээр гэрээний үндсэн дээр ашиглуулж болно.” гэж хуульчилсан. 

  Мөн Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөртБайгаль, түүх, соёлын өвд түшиглэсэн тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэгэж заасны дагуу нийслэлийн Налайх дүүрэг, 6-р хороо, Өвөр горхи, Мэлхий хад орчмын 3,5 га газарт төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд байгальд ээлтэй аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний цогцолбор байгуулах төслийн санал ирүүлэхийг урьж байна. 

  Төслийн саналыг 2022 оны 9 дүгээр сарын 9-ний дотор Байгаль, орчин аялал жуулчлалын яамны Аялал жуулчлалын бодлого зохицуулалтын газарт ирүүлнэ үү. 

  Холбоо барих утас: 51-261966, 94 064466 

  ДООРХ QR КОДЫГ УНШУУЛАН МЭЛХИЙ ХАД”-ЫГ ТҮШИГЛЭСЭН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЦОГЦОЛБОР БАЙГУУЛАХ ТӨСЛИЙН САНАЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГАТАЙ ТАНИЛЦАНА УУ!