Төрийн Нарийн Бичгийн Дарга

Төрийн нарийн бичгийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Сүхбаатарын Цогтгэрэл

  1. 2005-2008 онд Шударга бус өрсөлдөөнийг хянан зохицуулах газрын Хуулийн хэлтэст Мэргэжилтэн, Улсын байцаагч
  2. 2008-2012 онд Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын Хууль, хяналт зохицуулалтын газарт Ахлах мэргэжилтэн, Улсын ахлах байцаагч 
  3. 2012-2013 онд Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын Хууль, хяналт зохицуулалтын газарт Газрын дарга 
  4. 2015-2016 онд “Эрдэнэс таван толгой” ХК Хуулийн хэлтэст Хэлтсийн дарга 
  5. 2016-2022 онд Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газарт Орон тооны гишүүн, дэд дарга 
  6. 2022-2023 онд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Хуулийн хэлтэст Хэлтсийн дарга 
  7. 2023 он Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга