Дэд Сайд

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын дэд сайд

Мягмаржав овогтой Ганбаатар .

Боловсрол:

       

Ажилласан байдал: